Geometry.Net - the online learning center
Home  - Social_Science - Social Work
e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 11     201-203 of 203    Back | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11 

         Social Work:     more books (100)
 1. The Social Work Dictionary by Robert L. Barker, 2003-06-01
 2. Social Work Treatment 4th Edition by Francis J. Turner, 1996-09-01
 3. Theories for Direct Social Work Practice by Joseph Walsh, 2009-02-23
 4. Direct Social Work Practice: Theory and Skills by Dean H. Hepworth, Ronald H. Rooney, et all 2009-03-03
 5. Days In The Lives Of Social Workers: 54 Professionals Tell "Real-life" Stories From Social Work Practice
 6. The Social Work Graduate School Applicant's Handbook: The Complete Guide to Selecting and Applying to MSW Programs by Jesus Reyes, 2005-04-01
 7. Social Work Values and Ethics (Foundations of Social Work Knowledge Series) by Frederic G. Reamer, 2006-02-24
 8. Social Workers' Desk Reference by Albert R. Roberts, 2008-11-21
 9. Ethical Decisions for Social Work Practice by Ralph Dolgoff, Frank M. Loewenberg, et all 2008-01-16
 10. Social Work Practicum. The: A Guide and Workbook for Students (5th Edition) (MySocialWorkLab Series) by Cynthia L. Garthwait, 2010-01-17
 11. 101 Careers in Social Work by Dr. Jessica Ritter PhD, Dr. Halaevalu F. Vakalahi PhD, et all 2008-12-08
 12. Mental Health in Social Work: A Casebook on Diagnosis and Strengths-Based Assessment by Jacqueline Corcoran, Joseph M. Walsh, 2008-02-14
 13. Social Work Macro Practice (4th Edition) by F. Ellen Netting, Peter M. Kettner, et all 2007-07-07
 14. From Charity to Social Work: Mary E. Richmond and the Creation of an American Profession by Elizabeth N. Agnew, 2003-12-05

201. NOVES SL. ESTIU 2001. EVOLUCIÓ DELS USOS I LES REPRESENTACIONS SOCIALS DE LES L
Article d'Ernest Querol publicat a la revista «Noves, SL», de l'estiu del 2001.
http://www6.gencat.net/llengcat/noves/hm01estiu/catalana/querolb1_10.htm
Sociolingüística catalana
Evolució dels usos i de les representacions socials de les llengües a Catalunya (1993-2000) , per Ernest Querol Sumari 1. Introducció 2. Objectius 3. Un nou marc teòric
3.1. Els models sociolingüístics
... 6. Bibliografia 1. Introducció Les recerques es poden classificar segons les finalitats que es proposen, nosaltres dividirem les de la sociologia de la llengua seguint aquest criteri. A grans trets considerarem que n'hi ha de tres menes: les que se centren en la descripció dels usos de les llengües, les que en pretenen l' explicació i, finalment, aquelles que en volen arribar a la predicció . Les primeres, les que es proposen descriure, bàsicament se centren en els coneixements que els habitants d'un territori tenen de la llengua menys afavorida i en l'ús que en fan. L'explicació d'aquests usos ja no és una recerca tan sovintejada com l'anterior i, quan s'hi arriba, se centra habitualment en el concepte d'actitud lingüística, que aconsegueix un índex d'explicació de l'ús al voltant del 10%. Rarament s'accedeix, però, a l'últim esglaó i, quan es fa, massa sovint es tendeix cap a l'endevinació més que no pas cap a la predicció fonamentada. Els resultats d'aquests tres nivells de recerca, òbviament, es veuen afectats pels diferents contextos de les llengües que s'estudien, fet que dificulta el coneixement dels factors que fan decidir les persones a parlar una llengua o una altra. La nostra investigació s'ha centrat a Catalunya i ens hem proposat estudiar-hi els usos de les llengües des dels tres punts de vista comentats: la descripció, l'explicació i la predicció. Per al primer, no ens han calgut gaires innovacions, hem seguit el mètode habitual de recerca. Ara bé, per al segon i per al tercer hem hagut de bastir un nou model que pensem que tindrà validesa per als contextos sociolingüístics més variats. El veurem en el punt tercer.

202. AASWG

http://www.aaswg.org/
This page uses frames, but your browser doesn't support them.

203. Iaswresearch.org
iaswresearch.org.
http://www.iaswresearch.org/
Welcome to IASWRESEARCH.ORG
Click here to enter http://www.charityadvantage.com/iaswr

Page 11     201-203 of 203    Back | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11 

free hit counter