Geometry.Net - the online learning center
Home  - Scientists - Zarankiewicz Kazimierz
e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 1     1-20 of 104    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Zarankiewicz Kazimierz:     more detail

1. Science Fair Projects - Kazimierz Zarankiewicz
The Ultimate Science Fair Projects Encyclopedia Kazimierz Zarankiewicz
http://tmsyn.wc.ask.com/r?t=an&s=hb&uid=24312681243126812&sid=343126

2. Kazimierz Zarankiewicz
factlibrary.com - kazimierz zarankiewicz
http://tmsyn.wc.ask.com/r?t=an&s=hb&uid=24312681243126812&sid=343126

3. Kazimierz Zarankiewicz - Wikipedia, The Free Encyclopedia
Kazimierz Zarankiewicz (2 May 1902 5 September 1959) was a Polish The Zarankiewicz problem is to find for a (0,1)-matrix of a given size the minimum
http://en.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Zarankiewicz
Wikimedia needs your help in the final days of its fund drive. See our fundraising page
Over US$225,000 has been donated so far! Other charities also need your help.
Kazimierz Zarankiewicz
From Wikipedia, the free encyclopedia.
Kazimierz Zarankiewicz 2 May 5 September ) was a Polish mathematician. He was born in Czestochowa and died in London England His main interest was topology . He studied on the Warsaw University together with Zygmunt Janiszewski Mazurkiewicz Sierpinski Kuratowski , and Stanislaw Saks . He wrote works on cut points in connected sets, on conformal mappings , on complex functions and number theory , and triangular numbers During World War II he took part in illegal teaching, forbidden by the German authorities, and eventually was sent to a concentration camp . He successfully survived and became the teacher on Warsaw Technical University He visited universities in Tomsk Harvard London Vienna . He served as president of the Warsaw section of the Polish Mathematical Society and the International Astronautical Federation. The Zarankiewicz problem is to find for a (0,1)-matrix

4. Station Information - Kazimierz Zarankiewicz
Kazimierz Zarankiewicz. Kazimierz Zarankiewicz (2 May 1902 5 September 1959) was a Polish mathematician.
http://tmsyn.wc.ask.com/r?t=an&s=hb&uid=24312681243126812&sid=343126

5. Kazimierz_Zarankiewicz - Investigacion Espanola
Kazimierz Zarankiewicz ( el 2 de mayo De mayo el 2 es el 12 d a del a o en el calendario gregoriano (12 en a os bisiestos ). Hay 243
http://tmsyn.wc.ask.com/r?t=an&s=hb&uid=24312681243126812&sid=343126

6. Encyclopedia Kazimierz Zarankiewicz
Encyclopedia Kazimierz Zarankiewicz Updated 36 days 1 hour 38 minutes ago. Other descriptions of Kazimierz Zarankiewicz
http://tmsyn.wc.ask.com/r?t=an&s=hb&uid=24312681243126812&sid=343126

7. Lista Cz³onków Za³o¿ycieli Towarzystwa
Wierzbicki Witold. Wieckowski Józef. Wilun Zenon. Wolski Kazimierz. WysiatyckiKazimierz. Wysocki Józef. Zakrzewski Marek. zarankiewicz kazimierz
http://www.ptmts.org.pl/ptmts_pl/czl_zaloz.htm
Polskie Towarzystwo
Mechaniki Teoretycznej
i Stosowanej
Lista cz³onków za³o¿ycieli
Towarzystwa
Ballenstedt Lucjan Bieniek Maciej B³aszkowiak Stanis³aw Bodaszewski Stanis³aw Bonder Julian Borcz Augustyn Brzoska Zbigniew Brzozowski Stanis³aw Brzozowski Wojciech Bucholtz Jan Budryk Witold Budzianowski Zbigniew Bukowski Jerzy
Burka Eustachy Stanis³aw
Burzyñski W³odzimierz Cebertowicz Romuald
Ciesielski Roman Antoni
Cybulski Adam Czechowicz Jerzy Czetwertyñski Edward Czulak Janusz D¹browski Ryszard Drobot Stefan Eimer Czes³aw
Fiszdon W³adys³aw
Golecki Józef Haberzak Alfred Huckel Stanis³aw Iwiñski Tadeusz Janik Franciszek Janusz Marian Kacner Artur Kaliski Sylwester Karaœkiewicz Edmund Kaufman Stefan Kazimierczak Roman
K¹czkowski Zbigniew Szczepan
Kisiel Igor Klêbowski Zenobiusz Kobyliñski Lech Koz³owski Tadeusz Krupkowski Aleksander Krzy¿anowski Miros³aw Leyko Jerzy Lipka Jerzy Lisowski Aleksander Lisowski Konstanty Litwiniszyn Jerzy £empicki Jerzy £unc Micha³ Madejski Jan Majzel Boles³aw Mames Jakób Mandes Jerzy Mierzejewski Jerzy Misztal Franciszek Mitzel Adam
Mossakowska Zofia Barbara
Mossakowski Jerzy
Murzewski Janusz W³adys³aw
Mutermilch Jerzy Naleszkiewicz Jaros³aw Nowacki Witold Ochêduszko Stanis³aw
Oderfeld Jan
Olesiak Zbigniew Stanisaw
Olszak Wac³aw Olszewski Eugeniusz Owczynnikow Micha³ Parszewski Zdzis³aw P¹czkowski Zbigniew Pe³czyñski Tadeusz Perycz Stefan Pi¹tek Marian Piêtkowski Radzimir Pindera Jerzy Piszczek Kazimierz Poni¿ Wieñczys³aw
Prosnak W³odzimierz Juliusz
Romicki Romuald Rubinowicz Wojciech Rydlewski Stanis³aw Rylke Aleksander Sa³ustowicz Antoni

8. Kazimierz Zarankiewicz
Kazimierz zarankiewicz kazimierz Zarankiewicz (2 May 1902 5 September 1959) was a Polish mathematician.
http://tmsyn.wc.ask.com/r?t=an&s=hb&uid=24312681243126812&sid=343126

9. Encyclopedia Kazimierz Zarankiewicz
Biography of Kazimierz Zarankiewicz Zarankiewicz, Kazimierz Zarankiewicz, Kazimierz Zarankiewicz, Kazimierz Zarankiewicz, Kazimierz
http://tmsyn.wc.ask.com/r?t=an&s=hb&uid=24312681243126812&sid=343126

10. Kazimierz Zarankiewicz - Mathematicians @ Onebraincell.com
Kazimierz Zarankiewicz Biography and Picture collection of Kazimierz Zarankiewicz. Kazimierz Zarankiewicz
http://tmsyn.wc.ask.com/r?t=an&s=hb&uid=24312681243126812&sid=343126

11. Graph Theory White Pages Kazimierz Zarankiewicz
Kazimierz Zarankiewicz 19021959 Students Graph Theory Publications On a problem of P. Turan concerning graphs. Fund. Math.
http://tmsyn.wc.ask.com/r?t=an&s=hb&uid=24312681243126812&sid=343126

12. Online-Lexikon Kazimierz Zarankiewicz
Kazimierz Zarankiewicz
http://tmsyn.wc.ask.com/r?t=an&s=hb&uid=24312681243126812&sid=343126

13. Kazimierz Zarankiewicz
Kazimierz Zarankiewicz. Kazimierz Zarankiewicz (ur. 2 maja 1902 w Czestochowie zm. 5 wrzesnia 1959 w Londynie) polski matematyk; profesor Politechniki
http://encyklopedia.servis.pl/wiki/Kazimierz_Zarankiewicz
Nauka i Edukacja w Science Servis - Polski Serwis Naukowy Astronomia Biologia Chemia Fizyka ... Encyklopedia
Kazimierz Zarankiewicz
(ur. 2 maja w Częstochowie - zm. 5 września w Londynie ) polski matematyk ; profesor Politechniki Warszawskiej od roku. Prace z topologii teorii graf³w , teoria funkcji zmiennej zespolonej teorii liczb . Znakomity dydaktyk i popularyzator. Wsp³Å‚założyciel ( ) i pierwszy prezes Polskiego Towarzystwa Astronautycznego , od roku wiceprzewodniczący Międzynarodowej Federacji Astronautycznej
To kopia Polskiej Wikipedii, Wolnej Encyklopedii
Zawartość strony jest dostępna na licencji GNU Free Documentation License 1.2.

14. INTERIA.PL - Encyklopedia
zarankiewicz kazimierz (190259). matematyk, prof. Politechniki W-wskiej; studiaz topologii, teorii grafów, teorii liczb, teorii funkcji zmiennej
http://encyklopedia.interia.pl/katalog?l=Z&kid=108

15. Zarankiewicz
Biography of kazimierz zarankiewicz (19021959) kazimierz zarankiewicz wasborn and brought up in Czestochowa in south-central Poland.
http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Zarankiewicz.html
Kazimierz Zarankiewicz
Born: 2 May 1902 in Czestochowa, Poland
Died: 5 Sept 1959 in London, England
Click the picture above
to see a larger version Show birthplace location Previous (Chronologically) Next Biographies Index Previous (Alphabetically) Next Main index
Version for printing
Kazimierz Zarankiewicz was born and brought up in Czestochowa in south-central Poland. He attended secondary school in Bedzin, which is near Czestochowa, and for much of his time at school Poland was going through the difficult events of World War I. When we say that Zarankiewicz was brought up in Poland, this must be seen in relation to the political circumstances of the time. Poland had been partitioned in 1772 with the south, which was called Galicia, under Austrian control and Russia in control of much of the rest of the country. This situation, which was the position throughout the early years of Zarankiewicz's life, lasted until the outbreak of World War I in 1914. At this time Russia tried to win Polish support, particularly in Galicia, by promising the Poles autonomy. By the end of 1914 Russian forces controlled almost all of Galicia. However, the Central Powers (Germany and Austria- Hungary) recaptured Galicia and large parts of Congress Poland which had been under Russian control. A German governor general was installed in Warsaw and a new Kingdom of Poland was declared on 5 November 1916. The University of Warsaw, which had been a Russian language university for many years, became Polish again in November 1915 following the withdrawal of the Russian forces from Warsaw in August 1915.

16. References For Zarankiewicz
References for the biography of kazimierz zarankiewicz. References forkazimierz zarankiewicz. Biography in Dictionary of Scientific Biography (New York
http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Printref/Zarankiewicz.html
References for Kazimierz Zarankiewicz
 • Biography in Dictionary of Scientific Biography (New York 1970-1990). Books:
 • K Kuratowski, Half a century of Polish mathematics (Warsaw, 1973). Articles:
 • S Bergman R Duda, B Knaster, J Mycielski and A Schinzel, Kazimierz Zarankiewicz (Polish), Wiadom. Mat.
 • S Bergman R Duda, B Knaster, J Mycielski and A Schinzel, Kazimierz Zarankiewicz (2. V. 1902-5. IX. 1959), Colloq. Math. May 2000 MacTutor History of Mathematics
  [http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/References/Zarankiewicz.html]
 • 17. Category:Polish Mathematicians - Wikipedia, The Free Encyclopedia
  U. Stanislaw Marcin Ulam. W. Tadeusz Wazewski. Z. kazimierz zarankiewicz Stanislaw Zaremba kazimierz Zorawski Henryk Zygalski Antoni Zygmund
  http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Polish_mathematicians
  Wikimedia needs your help in the final days of its fund drive. See our fundraising page
  Over US$225,000 has been donated so far! Other charities also need your help.
  Category:Polish mathematicians
  From Wikipedia, the free encyclopedia.
  Mathematicians from Europe by nationality Austrian Azerbaijani Belgian British ... Norwegian Polish
  Portuguese
  Romanian Russian Slovenian ... Ukrainian Other continents: Africa Americas Asia and Oceania This category is for Polish mathematicians . Mathematicians can also be browsed by field and by period . The root category for mathematicians is here
  Subcategories
  There are 2 subcategories to this category.
  L
  S
  Articles in category "Polish mathematicians"
  There are 63 articles in this category.
  A
  B
  C
  D
  E
  H
  J
  K
  K cont.

  18. Graph Theory White Pages Kazimierz Zarankiewicz
  www.graphtheory.com graph theory white pages zarankiewicz, Casimir.
  http://www1.cs.columbia.edu/~sanders/graphtheory/people/Zarankiewicz.K.html
  Use the Search Engine
  to get to the new data.

  19. Math Lessons - Kazimierz Zarankiewicz
  Math Lessons kazimierz zarankiewicz. Biography of kazimierz zarankiewicz Categories 1902 births 1959 deaths Mathematicians Polish
  http://www.mathdaily.com/lessons/Kazimierz_Zarankiewicz
  Search
  Mathematics Encyclopedia and Lessons
  Lessons
  Popular Subjects
  algebra arithmetic calculus equations ... more
  References
  applied mathematics mathematical games mathematicians more ... Polish mathematicians
  Kazimierz Zarankiewicz
  Kazimierz Zarankiewicz 2 May 5 September ) was a Polish mathematician. He was born in Czestochowa and died in London England His main interest was topology . He studied on the Warsaw University together with Zygmunt Janiszewski Mazurkiewicz Sierpinski Kuratowski , and Stanislaw Saks . He wrote works on cut points in connected sets, on conformal mappings , on complex functions and number theory , and triangular numbers During World War II he took part in illegal teaching, forbidden by the German authorities, and eventually was sent to a concentration camp . He successfully survived and became the teacher on Warsaw Technical University He visited universities in Tomsk Harvard London Vienna . He served as president of the Warsaw section of the Polish Mathematical Society and the International Astronautical Federation. The Zarankiewicz problem is to find for a (0,1)-matrix

  20. Math Lessons - Category:Polish Mathematicians
  kazimierz zarankiewicz Stanislaw Zaremba kazimierz Zorawski Henryk Zygalski Antoni Zygmund Categories Polish scientists Mathematicians by
  http://www.mathdaily.com/lessons/Category:Polish_mathematicians
  Search
  Mathematics Encyclopedia and Lessons
  Lessons
  Popular Subjects
  algebra arithmetic calculus equations ... more
  References
  applied mathematics mathematical games mathematicians more ... Polish people by occupation
  Category:Polish mathematicians
  Subcategories
  There are 2 subcategories to this category.
  L
  S
  Articles in category "Polish mathematicians"
  There are 53 articles in this category.
 • Kazimierz Ajdukiewicz
 • B
  C
  D
  E
  H
  J
  K
  L
  M
  O
  P
  R
  S
  T
  U
  W
  Z

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Page 1     1-20 of 104    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | Next 20

  free hit counter