Geometry.Net - the online learning center
Home  - Scientists - De Groot Johannes
e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 6     101-106 of 106    Back | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         De Groot Johannes:     more books (23)
 1. DIE ALTARE DES SALOMONISCHEN TEMPELHOFES Nine Archaologische Untersuchung Von Johannes De Groot by Johannes De Groot, 1924
 2. PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONGRESS OF MATHEMATICIANS: Volume II: Short Lectures, by JOHAN & DE GROOT, JOHANNES (ED) GERRETSEN, 1954
 3. PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONGRESS OF MATHEMATICIANS: Volume III: Stated Adresses in Sections, by JOHAN & DE GROOT, JOHANNES (EDS) GERRETSEN, 1956
 4. Macht en wil : de verkondiging van het Oude Testament aangaande God / door Joh. de Groot en A.R. Hulst by Johannes de (1886-1942) Groot, 1952-01-01
 5. Palestijnsche masseben (opgerichte steenen) (Dutch Edition) by Johannes de Groot, 1913-01-01
 6. Proceedings of the International Congress of Mathematicians 1954 Amsterdam September 2 - September - 3 Volumes COMPLETE by Johan C. H. And Johannes De Groot (editorial committee) Gerretsen, 1957-01-01
 7. PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONGRESS OF MATHEMATICIANS: Volume II: Short Le by JOHAN & DE GROOT, JOHANNES (ED) GERRETSEN, 1954-01-01
 8. PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONGRESS OF MATHEMATICIANS: Volume III: Stated by JOHAN & DE GROOT, JOHANNES (EDS) GERRETSEN, 1956-01-01
 9. DIE ALTAERE DES SALOMONISCHEN TEMPELHOFES - BEITRAEGE ZZUR WISSENSCHAFT VOM ALTEN TESTAMENT by Dr. Johannes De Groot, 1924
 10. Messiaanse ikonen: Een vrouwenstudie van het evangelie naar Johannes (Dutch Edition) by Maria de Groot, 1988
 11. Dr. P. Hofstede de Groot's leven en werken (Dutch Edition) by Johannes Bernard Folkerus Heerspink, 1898-01-01
 12. Dr. P. Hofstede de Groot's leven en werken by Johannes Bernard Folkerus Heerspink, 2009-07-17
 13. Johannes Calvyn: Getuie vir Jesus teen wil en dank (1509-1564) (Wetenskaplike bydraes van die PU vir CHO) (Afrikaans Edition) by C. G De Groot, 1985
 14. Voorlopers van die hervorming: Arnold van Brescia, John Wycliff, Johannes Huss (Wetenskaplike bydraes van die PU vir CHO) (Afrikaans Edition) by C. G De Groot, 1985

101. Ossewabrandwag
Dit was die teken en groot johannes Cronje was natuurlik reg agter die koffiedraer.Een harde stamp met die knie van agter en n paar groot hande op die wag
http://www.biddulphsberg.com/afrikaans/ossewabrandwag.html
Ligging Akkommodasie Kontak inligting Geskiedenis ... Herdenking OSSEWA-BRANDWAG "Op Saterdag 4 Februarie 1939 het 'n groep besielde Afrikaners in die konsistorie van die NG-Tweetoringkerk in Bloemfontein vergader en die Ossewa-Brandwag gestig. Al die teenwoordige persone is as lede ingesweer, met aflegging van 'n plegtige eed om nie te rus alvorens die vryheid van die Afrikanervolk herwin is nie. 'n Meer aktiewe groep, nl. die Stormjaers, is dan ook as integrale deel van die Ossewabrandwag gestig. Dit was dan ook hierdie groep wat verantwoordelik was vir dade soos onder andere die knip van telefoondrade, ens. Hierdie optredes het dan veroorsaak dat baie Suid-Afrikaanse soldate teruggehou moes word om stabiliteit hier in Suid-Afrika te verseker en dus nie teen Duitsland hoef te gaan veg nie. Stormjaers wat onder verdenking was by die polisie, en dus voortvlugtigend was, is hier gehuisves, of tydelike skuiling gebied tot hulle vervoer kon word na ander plekke. Gebuite brandstof (petrol) is ook hier in dromme begrawe. Dit is gebruik vir aktiwiteite en organiserings. Brandstof kon andersins slegs met koeponne verkry word. Van die voortvlugtendes is dan ook hier gevang op 18 April 1944 en is Daan Erasmus as medepligtige ook gevange geneem. Die einde van die oorlog het vrywaring gebring en kon Daan Erasmus terugkeer na sy plaas en familie. Vir Lother Sittig, 'n Duitser van oorsprong, was dit nog gevaarlik en het hy in die kloof agtergebly, waar hy sy tyd verwyl het deur erosieslote met klipwalle te pak. Hy het eers te voorskyn gekom nadat die Nasionale Party die verkiesing van 1948 gewen het.

102. BIBLIJA.net - De Bijbel Op Het Internet
johannes Handelingen Romeinen 1 Korintiërs 2 Korintiërs Galaten Efeziërs Filippenzen Kolossenzen 1 Tessalonicenzen 2 Tessalonicenzen
http://www.biblija.net/biblija.cgi?lang=nl

103. Van Rensburg
Die groot Trek. Terug na Die groot Trek . johannes JACOBUS JANSE VAN RENSBURG Van R. se vader, johannes Janse van Rensburg (gedoop 26.3.1758),
http://www.groottrek.za.cx/rens_01.htm
Die Groot Trek
Terug na "Die Groot Trek" JOHANNES JACOBUS JANSE VAN RENSBURG Biografiese besonderhede
Johannes Jacobus Janse van Rensburg
('Lang Hans') (gebore aan Sondagsrivier, dist. Swellendam, later Graaff-Reinet, 12.8.1779-oorlede Djindirivier, Mosambiek, einde Julie 1836), Voortrekkerleier. Sy identiteit is eers deur navorsing in 1965 vasgestel (A. H. Tromp) ). Hy was 'n lid van die vierde geslag van die Suid-Afrikaanse stamvader Claas (of Nicolaas) Jansz van Rensburg (Reinsburgh, Rensborgh, Rijnsburgh) wat voor 1708 aan die Kaap in diens van die V.O.C. aankom, vermoedelik uit die dorp Rijnsburg naby die Oud-Ryn, enkele myle noord van Leiden, in die provinsie Suid-Holland. Van R. se vader, Johannes Janse van Rensburg (gedoop 26.3.1758), was 'n neef van die veldkommandant Hendrik Janse van Rensburg, en was eers burger van die distrik Swellendam totdat die distrik Graaff-Reinet aan die einde van 1785 daaruit afgestig word. Sy moeder, Martha Potgieter (gedoop 23.12.1759), was 'n ouer suster van Hermanus Potgieter (1765-1871), vader van die Voortrekkerleier Andries Hendrik Potgieter.* Van R. was dus 'n eie neef van Potgieter, 'n feit wat nie sonder betekenis is vir die gebeurde van 1835-36 waarby albei betrokke sou wees nie. In Kaapstad trou Van R. op 28.11.1802 met Sara Bronkhorst (21.10.1787 - Julie 1836), die dogter van Gijsbert Bronkhorst en sy eggenote, Sophia van Dijk. Sara Bronkhorst, gebore aan die Groot Visrivier, se naam word by haar huwe-lik as Gijsberta aangegee, en dikwels in kerklike registers en by die opgaaf as Susara. Haar tweelingbroer, Johannes Bronkhorst, is in 1815 een van die Slagtersnek-rebelle wat aangehou en vir sy deelname gevonnis word, 'n Neef van haar is Johannes Gerhardus Stephanus (Gert) Bronkhorst, lid van die Potgietertrek in 1836.

104. Groot Enzerink
201, johannes Frederik Gotlieb, groot Enzerink, 2509-1931,Borculo (Geesteren/Gelselaar) 223, johannes Jacobus, groot Enzerink, ong.1887,Doesburg
http://www.grootenzerink.nl/
Genealogie Groot Enzerink
door Wilma Groot Enzerink
home
zoeken contact print pagina record voornaam achternaam geboortedatum geboorteplaats overlijdensdatum Wilma Willemina Groot Enzerink Vorden 't Boerle Johan ... bolink.org
Gemaakt door wilma groot enzerink ruben bolink

105. Artikel Over Digitaal Woonhuis Vermeer In Delftsche Courant
Van de schilder johannes Vermeer, die in delft woonde op de Oude Op een grootvideoscherm zal het publiek een 3D model zien van het johannes Vermeerhuis
http://www.johannesvermeer.info/verm/house/h-a-DelftscheCrt1-NL.htm
Bij Johannes Vermeer thuis (1)
Artikel in Delftsche Courant, zaterdag 28 dec. 2002, door Kees Kaldenbach Op reis in Europa kan men verschillende huizen van beroemde kunstenaars bezoeken. In de stad Antwerpen staat het woonhuis en de studio van de schilder Peter Paul Rubens, en in Amsterdam bevindt zich het indrukwekkende huis met de studio van Rembrandt. Beide historische huizen geven een sterk gevoel van de aanwezigheid van de kunstenaar. Hun voetstappen staan er nog warm op de vloer en de weerklank van het leven en het werk van beide kunstenaars laat zich er nog goed voelen. Van de schilder Johannes Vermeer, die in Delft woonde op de Oude Langendijk is echter niets overgebleven van zijn huis en studio. Zijn huis werd afgebroken in twee fasen, het achterhuis in de achttiende eeuw en het grotere huis aan de voorzijde werd gesloopt in de negentiende eeuw. Er zijn geen tekeningen, plattegronden of foto's over van de lay out. We zien echter wel een mooi detail op de grote Kaart Figuratief uit 1675-1678. Afb. Detail Kaart Figuratief

106. LitNet: Rubrieke
Tom Gouws naglied van johannes kerkorrel johannes Prins kerkorrel Kerkorrel was stunning, Madrie groot hartseer johannes Kerkorrel, Lerique
http://www.litnet.co.za/links/kerkorrel.asp

Tuis /

Home
Tuis /
Home
...
More on LitNet
Huldeblyke
 • Tom Gouws: naglied van johannes kerkorrel
 • Johannes Prins: kerkorrel ...
 • Toast Coetzer oor Kerkorrel se dood
  Briewe
 • Ek onthou vir Ralph Rabie, Juli de Kock (Kalifornië)
 • Oor Dagga-Dirk Uys se ope brief, Anna-Marié Radloff
 • Ope brief aan Anna-Marié R, Dagga-Dirk Uys
 • Kerkorrel se intieme, intieme kennisse, Klara Majola ...
  boontoe / to the top
 • A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Page 6     101-106 of 106    Back | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6 

  free hit counter