Geometry.Net - the online learning center
Home  - Scientists - Borsuk Karol
e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 1     1-20 of 98    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Borsuk Karol:     more detail
 1. Theory of Retracts by Karol borsuk, 1967
 2. Theory of Shape. Monografie Matematyczne Tom 59 by Karol Borsuk, 1975-06
 3. Proceedings of the International Conference on Geometric Topology, Warszawa, August 24-September 2, 1978
 4. Oeuvres Choisies. Redigees par Karol Borsuk, Jan Jaworowski, Bronislaw Knaster et Kasimierz Kuratowski by Zygmunt Janiszewski, 1962-01-01
 5. Karol Borsuk: An entry from Gale's <i>Science and Its Times</i>
 6. Foundations of Geometry: Euclidean, Bolyal-Lobachevskian, Projective by karol; szmielew, Wanda borsuk, 1960
 7. MULTIDIMENSIONAL ANALYTIC GEOMETRY by Karol Borsuk, 1969-01-01
 8. Foundations of Geometry: Euclidean, Bolyai-Lobachevskian & Projective by Karol & SZMIELEW,Wanda BORSUK, 1957
 9. Collected papers by Karol Borsuk, 1983
 10. Theory of shape: Lectures, fall, 1970 (Lecture notes series) by Karol Borsuk, 1973
 11. Theory of shape (Monografie matematyczne) by Karol Borsuk, 1975
 12. Multidimensional analytic geometry (Polska Akademia Nauk. Institut matematyczny. Monografie matematyczne, v. 50) by Karol Borsuk, 1969

1. Borsuk Karol, Mathematician
Karol Borsuk Born 8 May 1905 in Warsaw, Poland Died 24 Jan 1982 in Warsaw,Poland Karol Borsuk s father, Marian Borsuk, was a surgeon in Warsaw .
http://www.angelfire.com/pro2/poles/Borsuk.html
setAdGroup('67.18.104.18'); var cm_role = "live" var cm_host = "angelfire.lycos.com" var cm_taxid = "/memberembedded"
Search: Lycos Angelfire Murderball Share This Page Report Abuse Edit your Site ... Next
Borsuk Karol, mathematician
Email: rsolecki@uconnvm.uconn.edu

2. Records For Borsuk, Karol. Podstawy Geometrii. English. (in MARION)
Borsuk, Karol. Podstawy geometrii. English.
http://tmsyn.wc.ask.com/r?t=an&s=hb&uid=24312681243126812&sid=343126

3. Karol Borsuk Biography
Karol Borsuk biography and related resources.
http://tmsyn.wc.ask.com/r?t=an&s=hb&uid=24312681243126812&sid=343126

4. Foundations Of Geometry (in VSCCAT)
Uniform title Podstawy geometrii. English Author Borsuk, Karol. Szmielew, Wanda. Published Amsterdam, NorthHolland Pub. Co.;
http://tmsyn.wc.ask.com/r?t=an&s=hb&uid=24312681243126812&sid=343126

5. Karol Borsuk
Karol borsuk karol Borsuk (born May 8 1905, died January 24, 1982) was a Polish mathematician from Warsaw. His main interest was topology.
http://tmsyn.wc.ask.com/r?t=an&s=hb&uid=24312681243126812&sid=343126

6. Karol Borsuk
portaljuice.com Karol Borsuk
http://tmsyn.wc.ask.com/r?t=an&s=hb&uid=24312681243126812&sid=343126

7. Karol Borsuk - Mathematicians @ Onebraincell.com
Karol Borsuk Biography and Picture collection of Karol Borsuk. Karol Borsuk
http://tmsyn.wc.ask.com/r?t=an&s=hb&uid=24312681243126812&sid=343126

8. Borsuk
borsuk karol, ur. 1905, zm. 1982, matematyk polski, jeden z najwybitniejszychtopologów, twórca teorii retraktów i teorii ksztaltu.
http://www.matematyka.prx.pl/strona/biografie/borsuk.htm
strona g³ówna Borsuk Karol, ur. 1905, zm. 1982, matematyk polski, jeden z najwybitniejszych topologów, twórca teorii retraktów i teorii kszta³tu. Borsuk studiowa³ na Uniwersytecie Warszawskim i by³ profesorem tego Uniwersytetu. W czasie okupacji wyk³ada³ na tajnych kompletach i bra³ udzia³ w walce podziemnej, za co by³ wiêziony na Pawiaku. Po wyzwoleniu, z matematykiem polski K. Kuratowskim reaktywowa³ warszawski o¶rodek matematyczny. Od 1952 by³ cz³onkiem Polskiej Akademii Nauk. By³ tak¿e cz³onkiem Papieskiej Akademii Nauk.
Na Miêdzynarodowym Kongresie Matematyków w Amsterdamie w 1954 wyg³osi³ jeden z g³. referatów plenarnych. By³ sekretarzem, a w 1980-82 redaktorem naczelnym polskiego czasopisma matematycznego "Fundamenta Mathematicae" . Borsuk stworzy³ teoriê retraktów; wprowadzone przez niego tzw. retrakty absolutne, które s± uogólnieniami sympleksów, i tzw. absolutne retrakty otoczeniowe, które s± uogólnieniami wielo¶cianów, okaza³y siê wa¿nymi klasami przestrzeni topologicznych. By³ równie¿ twórc± teorii kszta³tu, w której nadaje siê ¶cis³y sens intuicjom zwi±zanym z pojêciem kszta³tu przestrzeni. Wprowadzi³ do topologii algebraicznej grupy kohomotopii przestrzeni, zw. tak¿e grupami Borsuka - Spaniera. Wiele twierdzeñ topologicznych nosi jego imiê, m.in. twierdzenie o antypodach, twierdzenie o rozcinaniu i twierdzenie o przed³u¿aniu homotopii. Wyniki naukowe Borsuka wchodz± w zakres topologii geometrycznej, w której przenikaj± siê wzajemnie idee geometryczne i topologiczne, a rozpatrywane przestrzenie nie s± zbyt abstrakcyjne.

9. Your Free Karol Borsuk Art History Online Reference And Guide
Your Free Karol Borsuk Art History Online Reference and Guide
http://tmsyn.wc.ask.com/r?t=an&s=hb&uid=24312681243126812&sid=343126

10. Przewodnik O Ursynowie - Nazwy Ursynowskich Ulic - BORSUK Karol
borsuk karol (19051982). Patron ulicy na Kabatach. Matematyk, od 1938 prof.Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1952 czlonek Polskiej Akademii Nauk.
http://www.ursynow.waw.pl/przewodnik/ulice/BKarol.php

Informacje ogólne
Historia Wa¿niejsze zabytki Obiekty chronione ... Komunikacja
BORSUK Karol (1905-1982)

Patron ulicy na Kabatach. Matematyk, od 1938 prof. Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1952 cz³onek Polskiej Akademii Nauk. Autor prac z zakresu topologii, fizyki matematycznej i rachunku prawdopodobieñstwa. Twórca teorii retraktów i teorii kszta³tu.
Projekt i produkcja: PAP SA

11. Karol Borsuk
Karol borsuk karol Borsuk (May 8 1905 January 24, 1982) was a Polish mathematician born in Warsaw.
http://tmsyn.wc.ask.com/r?t=an&s=hb&uid=24312681243126812&sid=343126

12. Encyclopedia Karol Borsuk
Encyclopedia Karol Borsuk Updated 32 days 18 hours 3 minutes ago. Other descriptions of Karol Borsuk
http://tmsyn.wc.ask.com/r?t=an&s=hb&uid=24312681243126812&sid=343126

13. Karol Borsuk - Mathematicians At Onebraincell.com
Karol Borsuk, Mathematicians biography and picture collection
http://tmsyn.wc.ask.com/r?t=an&s=hb&uid=24312681243126812&sid=343126

14. Karol Borsuk - Wikipedia, The Free Encyclopedia
Karol Borsuk (May 8, 1905 January 24, 1982) was a Polish mathematician born inWarsaw. External links. Biography of Karol Borsuk
http://en.wikipedia.org/wiki/Karol_Borsuk
Wikimedia needs your help in its 21-day fund drive. See our fundraising page
Over US$130,000 has been donated since the drive began on 19 August. Thank you for your generosity!
Karol Borsuk
From Wikipedia, the free encyclopedia.
Karol Borsuk May 8 January 24 ) was a Polish mathematician born in Warsaw . He received his master's degree and doctorate from Warsaw University in and , respectively. Since member of the Polish Academy of Science . His main interest was topology . See Borsuk-Ulam theorem See also: Zygmunt Janiszewski Stanislaw Ulam edit
Works
 • Geometria analityczna w n wymiarach Podstawy geometrii Theory of Retracts Theory of Shape
edit
External links
This biographical article about a mathematician is a stub . You can help Wikipedia by expanding it Retrieved from " http://en.wikipedia.org/wiki/Karol_Borsuk Categories Mathematician stubs 1905 births ... PAN Views Personal tools Navigation Search Toolbox In other languages
 • Polski This page was last modified 14:01, 30 July 2005.

15. Karol Borsuk - Linix Encyclopedia
External links. Biography of Karol Borsuk (http//wwwgroups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Borsuk.html). Missing image David_face.png
http://web.linix.ca/pedia/index.php/Borsuk

16. Application Form
JÁRDÁNYI Gergely, HERENCSÁR Viktória. Chamber music, Symphonic Orchestra.MADARÁSZ Iván, borsuk karol. Violin. FODOR Sándor, JANICKE Torsen. PERÉNYI Eszter
http://www.nograd.net/archiv/mut1997/query_us.html
11. International Music Camp
21-31. July 1997. Name : Nationality : Date of birth : Sex : male female Address : Postal code, town : Street, house-no. : Phone-number (with code) : E-mail :
School of daily studies : Instrument : Music teacher : Successes till now : Selected courses : Piano Activ Passive Singing Active Passive KEREK Ferenc Flute Gitar Viola Cello DERZSO Albert PODHORANSKY Jozef Contrabass Cimbalom Chamber music Symphonic Orchestra BORSUK Karol Violin JANICKE Torsen Instrument: We are organising a trip to Northern Italy (Cividale, Gradno, Feltre) right after the course between 31 July and 6 August, where the orchestra will give 3 concerts.
Accomodation and meal are provided, you only have to pay 50 DM for the journey. In your application please let us know if you want to take part in the concerts in Italy or not. I would like to participate in the trip to Italy: Yes No

17. Jelentkezési Lap A Nemzetközi Muzsikustáborra
borsuk karol. Hegedû. FODOR Sándor, JANICKE Torsen. PERÉNYI Eszter, TÓTH Kinga.Zenekari hangszer. A zenekarnak július 31augusztus 6 között, közvetlenül a
http://www.nograd.net/archiv/mut1997/query_hu.html
Neme :
Milyen hangszeren: Zongora KEREK Ferenc Fuvola Gordonka DERZSO Albert PODHARANSKY Jozef Gordon Cimbalom Kamarazene Szimfonikus zenekar BORSUK Karol JANICKE Torsen Zenekari hangszer:
Nem

18. Karol Borsuk
Karol Borsuk. Doctorate from Warszaw University in 1931 Adviser Stefan MazurkiewiczStudents. Samuel Eilenberg (Warszaw University, 1936)
http://sigact.acm.org/cgi-bin/genealogy.cgi?file=database-B.html&from=Borsuk,Kar

19. Karol Borsuk
Karol Borsuk. Karol Borsuk (1905 1982) - matematyk polski, zwiazany zwarszawska szkola matematyki. Od 1938 profesor Uniwersytetu Warszawskiego;
http://encyklopedia.servis.pl/wiki/Karol_Borsuk
Nauka i Edukacja w Science Servis - Polski Serwis Naukowy Astronomia Biologia Chemia Fizyka ... Encyklopedia
Karol Borsuk matematyk polski, związany z warszawską szkoła matematyki . Od profesor Uniwersytetu Warszawskiego ; od członek PAN ; specjalista w dziedzinie topologii , tw³rca teorii retrakt³w Theory of Retracts ) i teorii kształtu Theory of Shape ); autor podręcznik³w Geometria analityczna w n wymiarach Podstawy geometrii , z W. Szmielew otrzymał nagrodę państwową I stopnia.
To kopia Polskiej Wikipedii, Wolnej Encyklopedii
Zawartość strony jest dostępna na licencji GNU Free Documentation License 1.2.

20. MATEMATYKA OK
Borsuk. borsuk karol, ur. 1905, zm. 1982, matematyk, jeden z najwybitniejszychtopologów, twórca teorii retraktów i teorii ksztaltu.
http://www.matma.bermudy.org/dokumenty/borsuk.html
S± imieniny: Godzina: ::Matematyka:: Ciekawostki
Cytaty

Download

Dydaktyka
...
Zagadki

::Inne:: Ksiêga Go¶ci
Autor

Katalog

Sponsorzy
...
Ksiêgarnia

::Cytat:: ::Ksi±¿ki:: ::Linki:: ::Kontakt:: email: matematyka gg: Borsuk Karol ksiêgarnia

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Page 1     1-20 of 98    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20

free hit counter