Geometry.Net - the online learning center
Home  - Celebrities - Wajda Andrzej
e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 1     1-20 of 103    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Wajda Andrzej:     more books (72)
 1. The Cinema of Andrzej Wajda: The Art of Irony and Defiance (Directors' Cuts)
 2. The Theater of Andrzej Wajda (Directors in Perspective) by Maciej Karpinski, 1989-04-28
 3. Andrzej Wajda: History, Politics and Nostalgia in Polish Cinema by Janina Falkowska, 2008-01-01
 4. Wajda on Film: A Master's Notes by Andrzej Wajda, 1992-01
 5. Samson (1961 film): Andrzej Wajda, Kazimierz Brandys, Tadeusz Baird, Jewish Ghetto, W?adys?aw Kowalski
 6. Andrzej Wajda (Reihe Film) (German Edition)
 7. The Political Films of Andrzej Wajda: Dialogism in Man of Marble, Man of Iron, and Danton by Janina Falkowska, 1996-02
 8. Cinema of Andrzej Wajda (International Film Guides) by Boleslaw Michalek, 1974-02
 9. Wajda: [entretiens avec] Jean-Luc Douin (Memoire vivante) (French Edition) by Andrzej Wajda, 1981
 10. Katyn by Andrzej Wajda, 2008
 11. Double Vision My Life In Film by Andrzej Wajda, 1990-11-19
 12. Theater and Politics by Zygmunt Hubner, 1992-11-19
 13. Andrzej Wajda

1. Andrzej Wajda
Favourites Pictures gallery About Wajda Bibliography Search Wersja polska Copyright 2000 Pr szy ski i Ska SA.
http://tmsyn.wc.ask.com/r?t=an&s=hb&uid=24312681243126812&sid=343126

2. Andrzej Wajda. Official Website Of Polish Movie Director
Favourites Pictures gallery About Wajda Bibliography Main Page Search Wersja polska Copyright 2000 Proszynski i Ska SA.
http://tmsyn.wc.ask.com/r?t=an&s=hb&uid=24312681243126812&sid=343126

3. Andrzej Wajda - Wikipedia, The Free Encyclopedia
Andrzej Wajda has been married three times. His second wife was popular actress Andrzej Wajda, Fedor M Dostoievski publie al occasion du 7e festival a
http://en.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Wajda
Wikimedia needs your help in its US$200,000 fund drive. See our fundraising page for details.
Andrzej Wajda
From Wikipedia, the free encyclopedia.
Andrzej Wajda Andrzej Wajda (born March 6 ) is a Polish film director , one of the most prominent members of the Polish Film School He was born in Suwałki Poland in the family of Polish POW murdered by Soviets in Katyn massacre . Since the truth was not acknowledged until , his mother was waiting for the return of her husband for years. His first three films were A Generation Kanal (1956) and Ashes and Diamonds (1958). The three films comprise a trilogy about the effects of World War II on Poland , and gained Wajda international acclaim.
Contents
edit
Filmography

4. And The Honorary Oscar Goes To Andrzej Wajda
Polish helmer Andrzej Wajda has been awarded an honorary Oscar for a lifetime achievements by the Academy of Motion Picture Sciences' .
http://tmsyn.wc.ask.com/r?t=an&s=hb&uid=24312681243126812&sid=343126

5. Kinoeye Andrzej Wajda's Work Acknowledged By Tinseltown
This week, that mutual backslapping event for pro-America English-language film-making, the Oscars, gives Andrzej Wajda an award for lifetime
http://tmsyn.wc.ask.com/r?t=an&s=hb&uid=24312681243126812&sid=343126

6. Central Europe Review - Film Wajda's Panna Nikt
Andrzej Wajda's film Panna Nikt sees the director turning to symbolism to criticise the progress of postCommunist Poland.
http://tmsyn.wc.ask.com/r?t=an&s=hb&uid=24312681243126812&sid=343126

7. Polish Culture Andrzej Wajda
24.03.2005 profiles theatre, film ANDRZEJ WAJDA language versions polish english french Born on 6 March 1926 in Suwalki, Poland.
http://tmsyn.wc.ask.com/r?t=an&s=hb&uid=24312681243126812&sid=343126

8. People Yuen Qiu, Lucian Freud, Andrzej Wajda
Clear Clippings I've read Clear all Clippings. People Yuen Qiu, Lucian Freud, Andrzej Wajda New Feature. Powered by Ultralingua
http://tmsyn.wc.ask.com/r?t=an&s=hb&uid=24312681243126812&sid=343126

9. The Art Of Poster - Polish Posters - Andrzej Wajda
Zygmunt Anczykowski 2379, Kanal, 1957 movie, 59x166cm/23x65in/, Andrzej Wajda
http://tmsyn.wc.ask.com/r?t=an&s=hb&uid=24312681243126812&sid=343126

10. The Art Of Poster - Polish Posters - Andrzej Wajda
Jan Lenica 3320, Kanal, 1957 movie, 86x58 5cm/34x23in/, Andrzej Wajda
http://tmsyn.wc.ask.com/r?t=an&s=hb&uid=24312681243126812&sid=343126

11. Andrzej Wajda
Andrzej Wajda Filmography, Awards, Biography, Agent, Discussions, Photos, News Articles, Fan Sites
http://tmsyn.wc.ask.com/r?t=an&s=hb&uid=24312681243126812&sid=343126

12. Andrzej Wajda W Zbiorach Biblioteki ¦l±skiej
Andrzej Wajda naczelnym u nas jest artysta seminarium filmowe / red. i oprac. wajda andrzej Between the permissible and impermissible // W The
http://www.bs.katowice.pl/ludzie/wajda/zbiory.php
strona g³ówna katalog kalendarium o bibliotece
Ksi±¿ki dotycz±ce Andrzeja Wajdy dostêpne w Bibliotece ¦l±skiej
(CF) - dostêpne w Czytelni Filmoznawczej
W jêzyku polskim:
 • Andrzej Wajda naczelnym u nas jest artyst± : seminarium filmowe / [ red. i oprac. Roman Gutek]. - Warszawa : Wyd. Rady Naczelnej ZSP UW, 1981.- 34 s. ( CF)
 • Citko Katarzyna : Tradycja, kultura, egzystencja w "Brzezinie" i "Pannach z Wilka" Andrzeja Wajdy. - Kraków : Impuls, 1998.- 130 s. (CF)
 • Dostojewski- teatr sumienia : trzy inscenizacje Andrzeja Wajdy w Teatrze Starym w Krakowie - Biesy, Nastazja Filipowna, Zbrodnia i kara / scenariusze i komentarze oprac. Maciej Karpiñski. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 1989.- 196 s.
 • Holland Agnieszka : Korczak .- Warszawa : WAiF, 1991.- 150 s. [ scenariusz filmu A.Wajdy] (CF)
 • Karpiñski Maciej : Teatr Andrzeja Wajdy .- Warszawa : WAiF, 1991.- 210 s.( CF)
 • Karpiñski Maciej : Andrzej Wajda - teatr. - Warszawa : WAiF, 1980.-146 s. (CF)
 • Kino polskie w dziesiêciu sekwencjach / red. Ewelina Nurczyñska-Fidelska.- £ód¼ : Wydawnictwo Uniwersytetu £ódzkiego.- 1996.- 124 s. ( CF)
 • Miczka Tadeusz : Inspiracje plastyczne w twórczo¶ci filmowej i telewizyjnej Andrzeja Wajdy.
 • 13. Andrzej Wajda
  Translate this page wajda andrzej Wajda En Cenizas y diamantes, por ejemplo, la joven estrella de Wajda, Zbigniew Cybulski, ejemplifica las pasiones de una nueva generación
  http://www.epdlp.com/director.php?id=823

  14. Encyklopedia: Wajda Andrzej
  wajda andrzej (ur. 1926), rezyser, scenograf, czlonek Grona Niesmiertelnych francuskiej Akademii Sztuk Pieknych (1997). Ukonczyl Akademie Sztuk
  http://portalwiedzy.onet.pl/28152,haslo.html

  Czat
  Poczta Onet.pl onet.pl ... Portal wiedzy Strony WWW: W polskim Internecie ¦wiatowy Internet Katalog stron Wiadomo¶ci Niusy Pliki Encyklopedia WIEM Og³oszenia: Praca i rekrutacja Motoryzacyjne Nieruchomo¶ci
  Strona g³ówna

  Encyklopedie

  T³umacz

  Polszczyzna
  ...
  Sklep

  Szukaj w Onet.pl wajda andrzej film.onet.pl katalog.onet.pl Kontakt Napisz do nas O nas Pomoc Jak szukaæ ... Informacje o produktach Encyklopedie wszystkie encyklopedia prawa
  Poka¿ tylko zdjêcia, filmy i mapy Jak szukaæ?
  Wajda Andrzej
  Dodaj do notesu Film, Teatr, Europa, Polska Galeria zdjêæ: 4 Wajda Andrzej (ur. 1926), re¿yser, scenograf, cz³onek Grona Nie¶miertelnych francuskiej Akademii Sztuk Piêknych (1997). Ukoñczy³ Akademiê Sztuk Piêknych w Krakowie (malarstwo, 1949) i PWSF w £odzi... widzisz tylko tre¶ci has³a chcesz zobaczyæ resztê? dostêp do pe³nej wersji encyklopedii SMS tylko 3,66 z³ z VAT Wpisz kod: Dlaczego warto korzystaæ z WIEM?
  • WIEM w internecie to najlepszy i najszybszy sposób uzyskania informacji o ¶wiecie. WIEM w internecie to codziennie aktualizowana i najbardziej aktualna encyklopedia internetowa w Polsce! WIEM zawiera obszern± bazê bogato ilustrowanych hase³. W serwisie specjalna wyszukiwarka do mediów, notes i kalendarium.

  15. Andrzej Wajda - Wikipedia
  Andrzej Wajda Andrzej Wajda - Polnisch und Englisch
  http://de.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Wajda
  Wikimedia braucht Ihre Hilfe Helfen Sie uns, in diesem Quartal 200.000 US-$ (ca. 163.000 €) zu sammeln, damit wir Wikipedia und unsere anderen Projekte auch weiterhin kostenlos und werbefrei der Allgemeinheit zur Verf¼gung stellen k¶nnen. Weitere Informationen auf unserer Spenden-Seite
  Andrzej Wajda
  aus Wikipedia, der freien Enzyklop¤die
  Andrzej Wajda 6. M¤rz in Suwałki Polen ) ist einer der bedeutendsten Filmregisseure Polens.
  Inhaltsverzeichnis
  Bearbeiten
  Biographie
  Wajda war im Zweiten Weltkrieg im polnischen Widerstand. Nach dem Krieg studierte er Malerei und ging zur Staatlichen Filmschule in Ł³dź . Er begann seine Karriere als Assistent des polnischen Regisseurs Aleksander Ford und drehte mit „Eine Generation“ , der vom polnischen Widerstand handelt, seinen ersten Film. Seine Filme Der Kanal und Asche und Diamant gelten als Meisterwerke des polnischen Kinos. Der Kanal ist eine eindrucksvolle Abhandlung des Warschauer Aufstands Seit ist Wajda auch Theaterregisseur, vor allem am

  16. Andrzej Wajda
  Andrzej Wajda Filmography, Awards, Biography, Agent, Discussions, Photos, News Articles, Fan Sites.
  http://www.imdb.com/Name?Wajda, Andrzej

  17. The New York Times > Movies > People > Andrzej Wajda
  Andrzej Wajda, Zemsta, Wyrok na Franciszka Klosa, Pan Tadeusz, Panna Nikt, Wielki Tydzien, Nastazja, Pierscionek Z Orlem W Koronie, Korczak, Les Possédés,
  http://movies2.nytimes.com/gst/movies/filmography.html?p_id=115731

  18. Andrzej Wajda
  Andrzej Wajda Film Language and the Artist s Truth Irina Livezeanu s selections from Herbert Eagle Andrzej Wajda Film Language and the Artist s Truth
  http://info-poland.buffalo.edu/web/arts_culture/cinema/wajda/link.shtml
  Poland on the Web University at Buffalo
  State University of New York Annotated links to Poland-related information
  a service of the Polish Academic Information Center NAVIGATION Poland Cinema/Film Andrzej Wajda SITEMAP SEARCH
  Become an info-poland contributor Links Size Comments Andrzej Wajda - biography
  wajda.pl/en/kalendarium.html
  3,700 words The Wajda website inclusive of a large autobiographical section and many links Hollywood Finally Cottons On
  ce-review.org/.../kinoeye12_horton.html
  3,400 words A article by Andrew James Horton subtitled "Andrzej Wajda's work acknowledged by Tinseltown" outlining the Directors career and filmography. Andrzej WajdaPolish film maker and theatre director
  arts.gla.ac.uk/Slavonic/.../Wajda.html
  1,780 words A article from the Encyclopedia of Censorship discusses the Directors cinematographic oeuvre Andrzej Wajda: Film Language and the Artist's Truth
  ucis.pitt.edu/eehistory/.../Topic3-R4.html
  6,740 words Prof. Irina Livezeanu's selections from: Herbert Eagle Andrzej Wajda: Film Language and the Artist's Truth Property "Cross Currents" 1984 Poland through the Prism of Andrzej Wajda
  harvardfilmarchive.org/.../wajda.htm

  19. Andrzej Wajda
  Andrzej Wajda posters, filmography, news, and forum.
  http://www.rottentomatoes.com/p/andrzej_wajda/
  document.write(""); document.write("");
  HOME

  MOVIES

  DVDS

  GAMES
  ...
  help

  All Movies Games Celebs Critics Sources
  document.write(""); document.write(""); Home Celebrities Andrzej Wajda
  CELEB QUIK BROWSER > Select A Celebrity WEEKLY SPOTLIGHTS Morris Chestnut Eddie Cibrian Matt Damon Cole Hauser Heath Ledger Peter Stormare MOST POPULAR Ben Affleck Christina Aguilera Gillian Anderson Pamela Anderson Annette Bening Halle Berry Sandra Bullock Tim Burton James Cameron Jackie Chan Sean Connery Russell Crowe Tom Cruise Leonardo DiCaprio Robert De Niro Johnny Depp Cameron Diaz Kirsten Dunst Carmen Electra Rupert Everett David Fincher Harrison Ford Jodi Foster Brendan Fraser Sarah Michelle Gellar Mel Gibson Cuba Gooding Jr. Selma Hayek Jennifer Love Hewitt Anthony Hopkins Angelina Jolie Ashley Judd Nicole Kidman Martin Lawrence Heath Ledger Bruce Lee Jet Li Jennifer Lopez George Lucas Ewan McGregor Marilyn Monroe Julianne Moore Eddie Murphy Mike Myers Edward Norton, Jr. Al Pacino Gwyneth Paltrow Michelle Pfeiffer Brad Pitt Natalie Portman Julia Roberts Arnold Schwarzenegger Will Smith Britney Spears Steven Spielberg Sylvester Stallone Julia Stiles Charlize Theron John Travolta Denzel Washington Olivia Williams Bruce Willis Kate Winslet John Woo Michelle Yeoh
  ANDRZEJ WAJDA
  OVERVIEW ALSO KNOWN AS
  Andrzeja Wajdy FRESHEST MOVIE Ashes and Diamonds GENRES FEATURING ANDRZEJ WAJDA Select a genre...

  20. GreenCine | Andrzej Wajda
  Andrzej Wajda, show images/hide images. movie title, related list, average rating, MPAA rating, watch, rent. Ashes and Diamonds (Criterion Collection) (1958
  http://www.greencine.com/character?pid=15832

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Page 1     1-20 of 103    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | Next 20

  free hit counter