Geometry.Net - the online learning center
Home  - Book_Author - Rousseau Jean-jacques
e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 4     61-80 of 107    Back | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Rousseau Jean-jacques:     more books (100)
 1. J. Jacques Rousseau, Citoyen De Généve, A Christophe De Beaumont, Archevêque De Paris ... Avec Sa Lettre Au Conseil De Généve (French Edition) by Rousseau Jean-Jacques 1712-1778, 2010-09-26
 2. Jean Jaques Rousseau, Citoyen De Genève, A Christophe De Beaumont, Archevêque De Paris .. (French Edition) by Rousseau Jean-Jacques 1712-1778, 2010-09-27
 3. J. Jacques Rousseau, Citoyen De Geneve, A Chritophe [sic] De Beaumont, Archevêque De Paris ... Avec Sa Lettre Au Conseil De Geneve (French Edition) by Rousseau Jean-Jacques 1712-1778, 2010-09-28
 4. Jean Jaques Rousseau, Citoyen De Genève, A Christophe De Beaumont, Archevêque De Paris .. (French Edition) by Rousseau Jean-Jacques 1712-1778, 2010-09-28
 5. Les confessions de J.J. Rousseau, suivies des Réveries du promeneur solitaire Volume 2 (French Edition) by Rousseau Jean-Jacques 1712-1778, 2010-09-26
 6. Seconde partie des Confessions de J.J. Rousseau. Tome troisième[-quatrième] Volume 2 (French Edition) by Rousseau Jean-Jacques 1712-1778, 2010-10-14
 7. Les pensées de J.J. Rousseau, citoyen de Geneve Volume 1 (French Edition) by Rousseau Jean-Jacques 1712-1778, 2010-09-26
 8. Collection complette des oeuvres de J.J. Rousseau Volume 10 (French Edition) by Rousseau Jean-Jacques 1712-1778, 2010-09-28
 9. Les confessions de J.J. Rousseau, suivies des Rêveries du promeneur solitaire Volume 1 (French Edition) by Rousseau Jean-Jacques 1712-1778, 2010-09-28
 10. Collection complete des oeuvres de J.J. Rousseau, citoyen de Geneve Volume 16 (French Edition) by Rousseau Jean-Jacques 1712-1778, Moultou Paul, et all 2010-09-26
 11. Collection complete des oeuvres de J.J. Rousseau, citoyen de Geneve Volume 14 (French Edition) by Rousseau Jean-Jacques 1712-1778, Moultou Paul, et all 2010-09-26
 12. Collection complete des oeuvres de J.J. Rousseau, citoyen de Geneve Volume 17 (French Edition) by Rousseau Jean-Jacques 1712-1778, Moultou Paul, et all 2010-09-26
 13. Collection Complete Des Oeuvres De J. J. Rousseau ; Avec Figures En Taile-douce (French Edition) by Rousseau Jean-Jacques 1712-1778, 2010-09-27
 14. Oeuvres de M. Rousseau de Geneve Volume 1 (French Edition) by Rousseau Jean-Jacques 1712-1778, 2010-09-29

61. Rousseau, Jean-Jacques (1712-1778)
Rousseau, JeanJacques (1712-1778). Francia nyelvu svájci regényíró, filozófus.1712. június 28-án született Genfben. Világirodalmi arcképcsarnok
http://enciklopedia.fazekas.hu/palyakep/vilag/Rousseau.htm
Rousseau, Jean-Jacques (1712-1778)
Francia nyelvû svájci regényíró, filozófus 1712. június 28-án született Genfben. Egy szegény órásmester fia volt, ahogy a Vallomások ban írja: „ Genfben születtem, mint Isaac Rousseau polgár és Susanne Bernard polgárnõ gyermeke. Abból a nagyon szegény vagyonból, ami tizenöt gyerek között oszlott meg, apámra jóformán semmi sem maradt, úgyhogy az órásmesterségbõl kellett fenntartania magát. Ehhez egyébként kitûnõen értett. Anyám, Bernard lelkész leánya gazdagabb volt; szép és okos. ” Anyja Jean-Jacques születése után egy héttel, valószínûleg gyermekágyi meghalt. Apja 1722-ben szóváltásba keveredett egy kapitánnyal, emiatt menekülnie kellett a városból; fia nevelését pedig Bernard nevû testvérére bízta, aki a gyereket - saját fiával együtt - egy Lambercier nevû lelkész házába helyezte el. Lambercier lelkész nem hanyagolta el a fiúk nevelését, s a kor szokásainak megfelelõen a katekizmust és a latint sulykolta beléjük. Rousseaunak azonban nem sikerült elsajátítani azt a rendszeres, alapos humanista mûveltséget, amellyel nagynevû kortársai (Diderot, Vltare, D’Alembert) rendelkeztek. Jean-Jacques kétesztendei bossey-i neveltetés után tért vissza Genfbe. 1725. Április 26-án lépett be inasnak egy vésnökmûhelybe. 1728. Március tizennegyedikén - mivel kapuzárás elõtt nem ért vissza Genfbe - elhagyta a várost. Torinóban élt, s áttért a katolikus hitre. Megpróbáltatások után egy fiatal hittérítõ asszony, Warensné vette pártfogásába, s a „

62. JEAN-JACQUES ROUSSEAU [VILÁGIRODALMI ARCKÉPCSARNOK]
JeanJacques Rousseau (1712-1778). A felvilágosodás észkultuszának kellos közepénmegszólal Rousseau, és a szív jogait követelve, az érzelem elsobbségérol
http://mek.oszk.hu/01300/01391/html/vilag065.htm
JEAN-JACQUES ROUSSEAU
A felvilágosodás észkultuszának kellõs közepén megszólal Rousseau, és a szív jogait követelve, az érzelem elsõbbségérõl vall. A szentimentalizmus szót csak késõbb találták ki, de vele kezdõdik. Ez az áradó érzelmesség pedig az önfegyelmezõ klasszicizmus irodalmi uralmának közepette ösztönzõ példát mutat az önkitárulkozásra, a szenvedélyek ábrázolására; a körzõvel és vonalzóval tervezett parkok divatja idején a vadonba, a természetes természetbe akar menekülni. A romantika szót még késõbben találták ki, de Rousseau-val kezdõdik. És ez az érzelmes, álmodozó, szenvedélyekre és szenvedésekre valló új hang semmivel sem volt kevésbé forradalmi és forradalmasító ága a francia felvilágosodásnak, mint a józan észt istenítõ másik, amelynek Voltaire volt az irodalmi fõalakja. Voltaire és Rousseau mindvégig gyanakodva tekintették egymást (bárha korábban a fiatalabb Rousseau gondolatindító és bátorító hatásokat kapott a nála idõsebb Voltaire mûveibõl), olykor hûvös és ironikus udvariassággal leveleztek, olykor egymás háta mögött sértõen nyilatkoztak szóban és írásban - mégis elválaszthatatlanok. Ez a két nagy író (s velük harmadikként az elsõsorban filozófus és ismeretterjesztõ Diderot) tette a legtöbbet az avult feudális vilá

63. Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)

http://www.medieval.org/emfaq/cds/ans54.htm
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)
Angelici, with orchestral accompaniments - Curt Sachs, cond.
L'Anthologie sonore 54 [78rpm, 30cm, Europe]
The Gramophone Shop "L'Anthologie sonore" AS 54 [78rpm, 30cm, USA]
Matrix number (engraved on disc):
side 1: AS 129-1; M6-89484
side 2: AS 130-1; M6-89485
Contents:
Jean-Jacques Rousseau: "Le Devin du Village" (from the Interlude "airs de Collette")
 • J'ai perdu mon serviteur Si des gallans de la ville Avec l'objet de mes amours Allons danser sous les ormeaux
 • Playing time: Performers:
  Martha Angelici (soprano), with orchestral accompaniments - Curt Sachs, cond. Recording site and date:
  Paris, France [ca 1937];
  Rel.: ca 1937 Compilation:
  The Gramophone Shop "L'Anthologie sonore" (51-60)
  [78rpm x 10] A synthesis of the musical arts: 14th to 18th centuries, vol. VI. Comments:
  To page of FAQ citation for this disc Pierre-F. Roberge

  64. Jean-Jacques Rousseau | Philosopher
  Lucidcafe s profile of JeanJacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau Philosopher.1712 - 1778. Never exceed your rights, and
  http://www.lucidcafe.com/library/96jun/rousseau.html
  var dc_PublisherID = 72; var dc_UnitID = 14; var dc_AdLinkColor = 'blue'; Resources Menu Categorical Index Library Gallery
  Jean-Jacques Rousseau
  Philosopher Never exceed your rights, and
  they will soon become unlimited.
  Jean-Jacques Rousseau
  was born on June 28, 1712 in Geneva, Switzerland. His mother died shortly after his birth. When Rousseau was 10 his father fled from Geneva to avoid imprisonment for a minor offense, leaving young Jean-Jacques to be raised by an aunt and uncle. Rousseau left Geneva at 16, wandering from place to place, finally moving to Paris in 1742. He earned his living during this period, working as everything from footman to assistant to an ambassador. Rousseau's profound insight can be found in almost every trace of modern philosophy today. Somewhat complicated and ambiguous, Rousseau's general philosophy tried to grasp an emotional and passionate side of man which he felt was left out of most previous philosophical thinking. In his early writing, Rousseau contended that man is essentially good, a "noble savage" when in the "state of nature" (the state of all the other animals, and the condition man was in before the creation of civilization and society), and that good people are made unhappy and corrupted by their experiences in society. He viewed society as "articficial" and "corrupt" and that the furthering of society results in the continuing unhappiness of man. Rousseau's essay, "Discourse on the Arts and Sciences" (1750), argued that the advancement of art and science had not been beneficial to mankind. He proposed that the progress of knowledge had made governments more powerful, and crushed individual liberty. He concluded that material progress had actually undermined the possibility of sincere friendship, replacing it with jealousy, fear and suspicion.

  65. Rousseau, Jean Jacques (1712-1778) -- From Eric Weisstein's World Of Scientific
  Rousseau, Jean Jacques (17121778) Rousseau wrote, The first man who, havingenclosed a piece of land, thought of saying, This is mine,
  http://scienceworld.wolfram.com/biography/Rousseau.html
  Branch of Science Philosophers Nationality Swiss
  Rousseau, Jean Jacques (1712-1778)

  French philosopher who was the most influential advocate of the "romantic" approach to science. His views were anti-quantitative and anti-mechanistic. He was, however, a first-class philosopher, as illustrated by the following excerpt from his (1755). Rousseau wrote, "The first man who, having enclosed a piece of land, thought of saying, This is mine, and found people simple enough to believe him, was the true founder of civil society. How many crimes, wars, murders, miseries, and horrors might mankind have been spared, if someone had pulled up the stakes or filled in the ditch, and shouted to his fellow-men: `Beware of listening to this imposter; you are ruined if you forget that the fruits of the earth are everyone's and that the soil itself is no one's."' Rousseau believed that man is born in a state of virtue and that society has corrupted him.

  66. Jean Jacques Rousseau, 1712-1778
  A biographical account of the 18th century philosopher, Jean Jacques Rousseau,17121778.
  http://www.historyguide.org/europe/rousseau.html
  Jean Jacques Rousseau, 1712-1778
  God makes all things good; man meddles with them and they become evil. The most enigmatic of all the philosophes of the 18th century Enlightenment, the political philosopher, educationist and essayist, Jean Jacques Rousseau, was born at Geneva on June 28th, 1712. His mother died in childbirth. In 1722 his father, involved in a brawl, left him to the care of his relations. Without any formal education except his own reading of Plutarch's Lives and a collection of Calvinist sermons, he was employed first by a notary who found him incompetent and then by an engraver who treated him so poorly that in 1728 he ran away. Feigning enthusiasm for Catholicism, he was sent to Madame de Warens who, separated from her husband, became a convert to Catholicism and assisted other converts. She sent Rousseau to Turin to be baptized and there he eventually found employment with a shopkeeper's wife whose lover he became until her husband's return. After short spells as footman and secretary, he returned to Annecy and to Madame de Warens. He became her general factotum and lover, joined the local choir school to complete his education and picked up a fair knowledge of Italian music. On an unauthorized visit to Lyons with the music master, he meanly deserted the latter during an epileptic fir. Eventually supplanted in his mistress's affections by a wigmaker, he made for Paris in 1741 with a new musical notation, which the Academy of Sciences pronounced "neither useful nor original." With secretarial work and musical copying as a livelihood, Rousseau began his association with a maid at his hostelry, Thérèse Le Vasseur, who was neither attractive nor literate and by whom he boasted he had five children. Despite his much vaunted sensibility and regard for the general innocence of children, Rousseau consigned all five children to the foundling hospital.

  67. Jean Jacques Rousseau
  JEAN JACQUES Rousseau (17121778). Biography of Rousseau. The Oxford ModernPolitical Theorists page has an on-line biography of Rousseau.
  http://oregonstate.edu/instruct/phl302/philosophers/rousseau.html
  JEAN JACQUES ROUSSEAU (1712-1778)
  Biography of Rousseau
  The Oxford Modern Political Theorists page has an on-line biography of Rousseau.
  Rousseau Time Line
  1712 June 12, born in Geneva to a watchmaker and the daughter of a minister who died after giving birth to him. 1722 His father is exiled from Geneva after a fight and moves to Lyons. Rousseau stays in Geneva in the charge of his mother's relations. 1724 Apprenticed to his uncle a lawyer who finds him incapable and sends him back. 1725 Apprenticed to an engraver. 1728 Runs away from his apprenticeship and wanders about Italy France and Switzerland. Meets Madame de Warens after converting to Catholicism in Turin. 1731 Lives in Chambery protected by the widow Madame de Warens. 1733 Madam de Warens becomes his mistress. 1738 Becomes ill and goes to Montpellier which facilitates a liason with Madame de Larange. Loses his relationship to Madam de Warens. 1740 Tutors at Lyon.

  68. Jean-Jaques Rousseau And Informal Education
  JeanJacques Rousseau (1712 - 1778) was born in Geneva (June 28) but became famousas a French political philosopher and educationalist.
  http://www.infed.org/thinkers/et-rous.htm
  encyclopaedia archives explore
  jean-jacques rousseau on education
  His novel Émile was the most significant book on education after Plato's Republic, and his other work had a profound impact on political theory and practice, romanticism and the development of the novel.
  contents: introduction life nature, wholeness and romanticism social contract and the general will ... how to cite this article Why should those concerned with education study Rousseau? He had an unusual childhood with no formal education. He was a poor teacher. Apparently unable to bring up his own children, he committed them to orphanages soon after birth. At times he found living among people difficult, preferring the solitary life. What can such a man offer educators? Drawing from a broad spectrum of traditions including botany, music and philosophy, his thinking has influenced subsequent generations of educational thinkers - and permeates the practice of informal educators. His book Émile was the most significant book on education after Plato's Republic , and his other work had a profound impact on political theory and practice, romanticism and the development of the novel (Wokler 1995: 1).

  69. BBC - History - Jean-Jacques Rousseau (1712 - 1778)
  French writer and political theorist, Rousseau s work inspired the leaders ofthe French Revolution and the Romantic generation.
  http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/rousseau_jean_jacques.shtml
  @import url('/includes/tbenh.css') ;
  Home

  TV

  Radio

  Talk
  ...
  A-Z Index

  SUNDAY
  11th September 2005
  Text only

  BBC Homepage
  History Homepage
  Topics Resources Practical History Community About the BBC ...
  Help
  Like this page? Send it to a friend!
  Jean-Jacques Rousseau (1712 - 1778)
  French writer and political theorist, Rousseau's work inspired the leaders of the French Revolution and the Romantic generation. Born in Geneva, Rousseau was initially brought up by his father, but left aged 16 to travel around France. There he found his benefactress, the Baronne de Warens, who gave him the education that turned him into a philosopher. Rousseau reached Paris in 1742 and soon met Denis Diderot, another provincial man seeking literary fame. They formed the core of the intellectual group, the 'Philosophes'. Ignoring an easy life as a popular composer, in 1750 he published his first important work, A Discourse on the Sciences and the Arts (1750). Its central theme was that man had become corrupted by society and civilization. In 1755, he published Discourse on the Origin of Inequality. He claimed that original man, while solitary, was happy, good and free. The vices dated from the formation of societies, which brought comparisons and, with that, pride.

  70. History Of Vegetarianism - Jean-Jacques Rousseau (1712 1778)
  A large collection of articles about the development of vegetarianism around theworld for thousands of years.
  http://www.ivu.org/history/renaissance/rousseau.html
  International Vegetarian Union History of Vegetarianism Europe: The Middle Ages to the 18th Century
  Jean-Jacques Rousseau
  French philosopher and writer, born in Switzerland, who strongly influenced the theories of the French Revolution and the romantics. Many of his ideas spring from his belief in the natural goodness of man, whom he felt was warped by society. His works include Du contrat social (1762), and his Confessions Quotes: The animals you eat are not those who devour others; you do not eat the carnivorous beasts, you take them as your pattern. You only hunger for the sweet and gentle creatures which harm no one, which follow you, serve you, and are devoured by you as the reward of their service. - Emile - Emile I have sometimes examined those people who attach importance to good living, who thought, upon their first awakening, of what they should eat during the day, and described a dinner with more exactitude than Polybius would use in describing a battle. I have thought that all these so-called men were but children of forty years, without vigour and without consistence - fruges carnes consumere nati . Gluttony is the vice of souls that have no solidity. The soul of a gourmand is in his palate. He is brought into the world but to devour. In his stupid incapacity, he is at home only at his table. His powers of judgment are limited to his dishes.

  71. Creative Quotations From Jean Jacques Rousseau (1712-1778)
  Jean Jacques Rousseau in quotations to inspire creative thinking.
  http://www.creativequotations.com/one/210.htm
  Home Search Indexes E-books ... creative
  Creative Quotations from . . . Jean Jacques Rousseau
  1712-1778) born on Jun 28 French "philosopher, educational reformer, author". He was an influential educational reformer; His teacher-student contract changed education. Search millions of documents for Jean Jacques Rousseau
  Fishing For Creativity
  Creative Perfumes We are born weak, we need strength; helpless, we need aid; foolish, we need reason. All that we lack at birth, all that we need when we come to man's estate, is the gift of education."
  General and abstract ideas are the source of the greatest errors of mankind. "There are two things to be considered with regard to any scheme. In the first place, "is it good in itself?" In the second, "Can it be easily put into practice?"" He who is most slow in making a promise is the most faithful in performance of it. "To endure is the first thing that a child ought to learn, and that which he will have the most need to know."
  Published Sources for the above Quotations:
  F: ""Emile," bk. 1, 1762."

  72. Jean-Jacques Rousseau - Wikipedia, The Free Encyclopedia
  In 1776 he completed Dialogues Rousseau Judge of JeanJacques and began work on Mondo Politico Library s presentation of Jean-Jacques Rousseau s book,
  http://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau
  Jean-Jacques Rousseau
  From Wikipedia, the free encyclopedia.
  Jean-Jacques Rousseau Jean-Jacques Rousseau Born June 28
  Geneva
  Switzerland Died July 2
  Ermenonville
  France French Literature ... By category
  Historical Periods Medieval
  16th Century
  17th Century
  18th Century
  ... Literature Portal Jean Jacques Rousseau June 28 July 2 ) was a Franco Swiss philosopher writer ... political theorist , and self-taught composer of The Age of Enlightenment . Rousseau's political ideas influenced the French Revolution , the development of communist and socialist theory, and the growth of nationalism . His legacy as a radical and revolutionary is perhaps best demonstrated by his most famous line, from his most important work, The Social Contract : "Man is born free but everywhere he is in chains."
  Contents

  73. MEMO - Le Site De L'Histoire
  Jean-Jacques Rousseau fascinent. Si Jean-JacquesRousseau a été l objet de jugements aussi contradictoires, c est qu il a pris
  http://www.memo.fr/dossier.asp?ID=37

  74. Jean Jacques Rousseau At Erratic Impact's Philosophy Research Base
  Jean Jacques Rousseau 1712 1778 Jean-Jacques Rousseau was born on June 28,1712 in Geneva, Switzerland. His mother died shortly after his birth.
  http://www.erraticimpact.com/~modern/html/modern_jean_jacques_rousseau.htm

  Modern Index

  New Book Search

  General Resources

  Francis Bacon
  ...
  Blaise Pascal

  Jean Rousseau
  Benedict de Spinoza

  Philosophers

  Philosophy Subjects

  Philosophy Books
  ... Unmanly Citizens: Jean-Jacques Rousseau's and Germaine De Stael's Subversive Women by Lori Jo Marso Rousseau's Republican Romance by Elizabeth Rose Wingrove
  Jean Jacques Rousseau
  Texts: Jean Jacques Rousseau Texts: Rousseau's Confessions Used Books: Jean Jacques Rousseau ...
  Rousseau Association
  From Wabash College . This page is produced and maintained by the Rousseau Association , a bilingual, international, interdisciplinary society devoted to the study of Jean-Jacques Rousseau. For information about the Rousseau Association, click here Site Includes: Rousseau's Life and Work in Postcards by Jean-Jacques Monney (available in English, French, Japanese, and Chinese) Quick loading version (without "thumbnails" of images)

  75. Philosophers : Rousseau
  Picture of Rousseau Jean Jacques Rousseau. SwissFrench Philosopher and PoliticalTheorist. 1712-1778. A member of DIDEROT s circle, he was one of the great
  http://www.trincoll.edu/depts/phil/philo/phils/rousseau.html
  Jean Jacques Rousseau
  Swiss-French Philosopher and Political Theorist
  See Also: Index Interactive ... Feedback

  76. Rousseau
  A brief discussion of the life and works of JeanJacques Rousseau, with links toelectronic texts and additional information.
  http://www.philosophypages.com/ph/rous.htm
  Philosophy
  Pages
  F A Q Dictionary ... Locke

  Jean-Jacques Rousseau
  Life and Works
  Inequality

  Social Contract

  General Will
  ...
  Internet Sources
  As a brilliant, undisciplined, and unconventional thinker, Jean-Jacques Rousseau spent most of his life being driven by controversy back and forth between Paris and his native Geneva. Orphaned at an early age, he left home at sixteen, working as a tutor and musician before undertaking a literary career while in his forties. Rousseau sired but refused to support several illegitimate children and frequently initiated bitter quarrels with even the most supportive of his colleagues. His autobiographical Les Confessions Confessions ) (1783) offer a thorough (if somewhat self-serving) account of his turbulent life. Rousseau first attracted wide-spread attention with his prize-winning essay Discours sur les Sciences et les Arts Discourse on the Sciences and the Arts ) (1750), in which he decried the harmful effects of modern civilization. Pursuit of the arts and sciences, Rousseau argued, merely promotes idleness, and the resulting political inequality encourages alienation . He continued to explore these themes throughout his career, proposing in

  77. MSN Encarta - Rousseau
  Rousseau, Jean Jacques (17121778), French philosopher, social and politicaltheorist, musician, botanist, and one of the most eloquent writers of the Age
  http://encarta.msn.com/encyclopedia_761551924/Rousseau_Jean_Jacques.html
  Web Search: Encarta Home ... Upgrade your Encarta Experience Search Encarta Upgrade your Encarta Experience Spend less time searching and more time learning. Learn more Tasks Related Items more... Further Reading Editors' picks for Rousseau, Jean Jacques
  Search for books and more related to
  Rousseau, Jean Jacques Encarta Search Search Encarta about Rousseau, Jean Jacques Editors' Picks Great books about your topic, Rousseau, Jean Jacques ... Click here Advertisement document.write('
  Rousseau, Jean Jacques
  Encyclopedia Article Multimedia 1 item Article Outline Introduction Philosophical Writings Later Works Influence I
  Introduction
  Print Preview of Section Rousseau, Jean Jacques (1712-1778), French philosopher, social and political theorist, musician, botanist, and one of the most eloquent writers of the Age of Enlightenment Jean Jacques Rousseau was born in Geneva on June 28, 1712, and was raised by an aunt and uncle following the death of his mother a few days after his birth. He was apprenticed at the age of 13 to an engraver, but after three years he ran away and became secretary and companion to Madame Louise de Warens, a wealthy and charitable woman who had a profound influence on Rousseau’s life and writings. In 1742 Rousseau went to Paris, where he earned his living as a music teacher, music copyist, and political secretary. He became a close friend of the French philosopher

  78. MBG Rare Books Author - Rousseau, Jean-Jacques
  Rousseau, JeanJacques 1712 - 1778. Jean-Jacques Rousseau, a major figure of the18th century Age of Ideas , was born on June 28, 1712 in Geneva,
  http://www.illustratedgarden.org/mobot/rarebooks/author.asp?creator=Rousseau, Je

  79. Cool Quiz! Trivia, Quizzes, Puzzles, Jokes, Useless Knowledge, FUN!
  JeanJacques Rousseau (1712 - 1778). Cities are the abyss of the human species. - Jean-Jacques Rousseau (1712 - 1778). Hatred, as well as love,
  http://www.coolquiz.com/trivia/quotes/quote.asp?dir=Rousseau

  80. Jean Jacques Rousseau (1712-1778), French Writer
  National Portrait Gallery, list of portraits for Jean Jacques Rousseau includingJean Jacques Rousseau by and published by Angelique Allais, Francois Marie
  http://www.npg.org.uk/live/search/person.asp?LinkID=mp67128

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Page 4     61-80 of 107    Back | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | Next 20

  free hit counter